Archive | juli, 2011

Uddannelseskort? Mit? Hvorfor?

Siden jeg startede på Aarhus Universitet har jeg benyttet toget mellem Viborg og Århus. Ovenikøbet har jeg som studerende kunne køre med rabat på mit penderkort. Ind til juli i år har SU-styrelsen tilsendt brev med godkendelse af denne rabatten for et halvt år ad gangen. Og man henvendte sig så blot hos trafikselskabet og fik […]