Engelsk stil skrevet i 9. klasse om “Law and order”

Forleden ryddede jeg op i nogle kasser med forlængst glemte skolepapirer fra min folkeskoletid. Tilfældigt genfinder jeg en engelsk stil skrevet i 9. klasse (1990/91) omhandlende jura. Stilen havde jeg forlængst glemt alt om og jeg husker ikke om emnet var givet på forhånd eller om emnet var selvvalgt.

Umiddelbart tror jeg dog at stilen blev skrevet ud fra mine egne tanker og forestillinger om juraens funktion i samfundet. Set i lyset af at jeg nu, så mange år efter, læser jura på universitetet og nu er blevet betydeligt klogere på juraen, synes jeg at stilen er et pudsigt indblik i hvordan jeg anskuede emnet i en ung alder.

Som et yderligere kuriosum gengives stilen i sin oprindelige udgave:

Law and order – and what it means to me!

Humans have always made rules to define what is right and what is wrong. The rules should make sure that the single person along with the community would survive in the best way.

But as we get more civilized, the rules get more and more complex. As I see it there is many different kinds of law, with different purposes. There is the law that have to make sure that we all drive in the same side of the road, stops at the red light ect. But there is also the law, that is made from our moral, and just written down and specified, making sure that nobody is takeing advantages of others.

All this together gives a order, that hopely everybody is satisfied with and can agree with. But to make the perfect law isn’t posible, I think; because it is dealing with human beings of flesh and blood, and we are not all made after the same model!

But depending on in which type of society you live in, the law and order should give everybody a chance to make a good life, with equal rights and opportunities!